ჟურნალი "NAEC.GE" N8

სიახლეების გამოწერა

ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქართული ენისა (არაქართულენოვანი) და ბიოლოგიის ოლიმპიადის მესამე ტურის შედეგები და აპელაცია

ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქართული ენისა და ბიოლოგიის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურის შედეგები
ოლიმპიადის პირველი ადგილის მფლობელია (გამარჯვებულია) ის ოლიმპიადის მონაწილე, რომელმაც მესამე ტურში დააგროვა შესაბამისი საგნის ტესტის მაქსიმალური ქულის არანაკლებ 60%-ი და მოხვდა შესაბამისი კლასის/კლასების და საგნის რეიტინგული სიის პირველ ადგილზე.

ოლიმპიადის მე-2-მე-10 ადგილის მფლობელია (გამარჯვებულია) ის ოლიმპიადის მონაწილე, რომელმაც მესამე ტურში დააგროვა შესაბამისი საგნის ტესტის მაქსიმალური ქულის არანკლებ 60%-ი და მოხვდა შესაბამისი კლასის/კლასების და საგნის რეიტინგული სიის მე-2-მე-10 ადგილზე.

თუ ოლიმპიადის მონაწილეთა რეიტინგული სიის პირველ ათ ოლიმპიადის მონაწილეს თანაბარი ქულები აქვთ მაშინ, რეიტინგული სიის შექმნის მიზნით, გათვალისწინებული იქნება თანაბარი ქულების მქონე ოლიმპიადის მონაწილეების მეორე ტურში მიღებული ქულები. იმ შემთხვევაში, თუ მეორე ტურის შედეგების შეჯამების შემდეგ ოლიმპიადის მონაწილეებს თანაბარი ქულები აქვთ, რეიტინგული სიის შექმნის მიზნით, გათვალისწინებული იქნება თანაბარი ქულების მქონე ოლიმპიადის მონაწილეების პირველ ტურში მიღებული ქულები.


ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურის მაქსიმალური ქულა:

ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქართული ენის 40 ქულა
ბიოლოგია 25 ქულა

აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი შედეგები შესაძლებელია აპელაციის შემდეგ შეიცვალოს.

ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქართული ენისა და ბიოლოგიის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურის აპელაცია
ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქართული ენისა და ბიოლოგიის ოლიმპიადის მონაწილის საპრეტენზიო განაცხადი სსიპ - გამოცდების ეროვნულ ცენრში მიიღება 10 და 11 აპრილს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე.
• თბილისი - გამოცდების ეროვნული ცენტრი - მინდელის ქუჩა N9 (ნუცუბიძის ქუჩის ბოლოში);
• რაიონებში - საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში.

ოლიმპიადის მონაწილემ განაცხადი უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ წერილობით.ქართული ენა და ლიტერატურა IX-X კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა XI-XII კლასი

ქართული ენა IX-X კლასი (არაქართულენოვანი)
ქართული ენა XI-XII კლასი (არაქართულენოვანი)


ბიოლოგია X-XI კლასი
ბიოლოგია XII კლასი

 

06 /04/ 2012

აბიტურიენტთა მხარდაჭერის პროექტი

X