სიახლეების გამოწერა

სიახლეები

9 - 14 აგვისტოს პედაგოგთა სასერტიფიკაციო და სამაგისტორო გამოცდებში მონაწილეთა კანდიდატებს საშუალება აქვთ გაასაჩივრონ ნებისმიერი ტესტური დავალების შეფასება.

საგამოცდო ცენტრებში პედაგოგოებისთვის პროფესიულ უნარებში გამოცდა დღეს დასრულდა. პედაგოგები გამოცდებში 2 ივლისიდან ჩაერთვნენ.

გთავაზობთ მათემატიკის ნაშრომების გამსწორებელთა კონკურსის შედეგებს

გთავაზობთ ინფორმაციას მათემატიკის გამსწორებელთა კონკურსის შესახებ
მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელ ტესტირებაში მონაწილეობაზე - ზედმეტად/შეცდომით გადახდილი საფასურისა და საპრეტენზიო განაცხადის განხილვის საფასურის დაბრუნების თაობაზე
გთავაზობთ მასწავლებლის საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების (ინტეგრირებული გამოცდის) აპელაციის შედეგებს
გამოცდების ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი გამოცდის (ინტეგრირებული გამოცდის) შედეგად საუკეთესო 25%-ში შესული მასწავლებლების სიას.
გთავაზობთ ქიმიის, ფიზიკისა და ბიოლოგიის ექსპერიმენტული ნაწილის აპელაციის შედეგებს, საბოლოო სიებს და ინფორმაციას ზედმეტად, შეცდომით ან სხვა მიზეზით გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების თაობაზე
გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მათემატიკის ნაშრომების გამსწორებელთა კონკურსს აცხადებს

გთავაზობთ ბიოლოგიის ექსპერიმენტული ნაწილისა და მასწავლებლის საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების (ინტეგრირებული გამოცდის) შედეგებს, ტესტებს და სწორ პასუხებს (შეფასების სქემებს) და ინფორმაციას აპელაციის შესახებ